Av. La Molina s/n La Molina
  Telf: 614-7800
 
             
República del Perú